Info Mediatuotanto Visuaalinen suunnittelu Sarjakuva Animaatio ShopLehtikuvitukset


Myös lehtikuvituksissa erilaisia piirrostyylejä voidaan vaihdella tilaajan toivomuksen ja aihepiirin mukaisesti. Kuvituksella voidaan korostaa tekstin humoristista puolta, tai kuvitus voi olla informatiivinen. Kuvitus ei ole koskaan samantekevä, vaan hyvä kuvitus tuo tekstistä aina esiin uusia tasoja. (esimerkkikuvitukset: Juoksu-lehti, kuvitukset Kristian Huitula).